Facebook Twitter Arama

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
itfaiye@bursa-yenisehir.bel.tr
Abdullah ÇELİK
İtfaiye Müdürü V.
Misyonumuz

İlçemiz ve Köylerimizde meydana gelebilecek yangınlara, hızlı ve etkin bir şekilde mücadele etmek, kendi güvenliğimizi riske atmamak kaydıyla, olası yangın, sel, afet ve deprem gibi durumlarda halkımızın mal ve can güvenliğini sağlamak

Vizyonumuz

İlçe halkımıza İtfaiye hizmetlerini kaliteli ve hızlı biçimde ulaştırabilmek, halkımıza talepleri ölçüsünde yangınları önleyici koruyucu tedbirler konusunda bilgilendirmek, halkımızın güven ve memnuniyetini artırmak

Görev,Yetki ve Sorumluluklar
 • Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek
 • Her türlü kaza, çökme, patlama. Mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilkyardım hizmetlerini yürütmek, arazide su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak
 • Su baskınlarına müdahale etmek
 • Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak
 • 27/11/2007-12937 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak
 • Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yaptırmak
 • Belediye sınırları dışındaki yangınlara müdahale etmek
 • Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret karşılığında bacaları temizlemek
 • Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak
 • İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek
 • İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı alınan önlemler yönünden denetlemek
 • Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak